U kunt zonder verwijzing van de huisarts bij ons terecht.

De kosten bedragen 85 € (avondtarief 95 €) per oudergesprek/ kindsessie. 

Sabine Treffers en Hella Binnendijk zijn aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Hella van Riet is aangesloten bij de Vereniging van en voor Kindertherapeuten (VvvK). 

Kindertherapiesessies worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket, zie de overzichten voor 2020 op www.vvvk.nl / www.de-nfg.nlIndien u bij uw zorgverzekeraar navraag wilt doen over de vergoeding (omdat die afhankelijk is van de door u afgesloten polis), geeft u hun dan behalve uw eigen polisnummer ook de volgende informatie: integratieve kindertherapie valt onder de noemer 'complementair aanvullende zorg’, en vermeld de beroepsvereniging VvvK of NFG, en de koepelorganisatie RBCZ. 

In sommige gevallen is psychologische hulp ook aftrekbaar van de belasting. Informatie hierover is te verkrijgen bij uw eigen belastingadviseur of via de belastingtelefoon.

Verder zijn wij ingeschreven bij het beroepsregister RBCZ/TCZ (www.rbcz.nu). In navolging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn wij ook aangesloten bij een geschilleninstantie, resp. de SCAG (www.scag.nl) en QUASIR (www.quasir.nl). 


Sabine Treffers: NFG lidnummer 8946

NFGrbcz-logo

                        RBCZ/TCZ licentienummer 190199R

                        KvKnr 70112053

Hella Binnendijk: NFG lidnummer 8822

                        RBCZ/TCZ licentienummer 180586R

                        KvKnr 66495059

logo-scag

Hella van Riet: VvvK lidnummer A-19-247

                        RBCZ/TCZ licentienummer 103177R

                        KvKnr 58968172