Kindertherapie IJburg

Kinderen en hun ouders zijn bij ons van harte welkom

Kindertherapie IJburg


Merk je als ouder dat je kind in bepaalde situaties vastloopt? Of gedrag vertoont waar je je geen raad mee weet? Dan kan Kindertherapie IJburg hulp bieden.
Met veel aandacht, warmte en enthousiasme helpen wij kinderen en ouders weer op weg. Samen ontdekken we waar hun kracht ligt en brengen we ouders en kinderen weer in verbinding met zichzelf en elkaar. Want weten wie je bent en daar blij mee zijn is het krachtigste wat er is.

Voor wie


Kindertherapie IJburg is er voor kinderen die:

 • vaak boos zijn
 • niet lekker in hun vel zitten
 • geen/weinig vriendjes hebben
 • verdrietig zijn
 • concentratie problemen hebben
 • faalangstig zijn
 • zich alleen voelen
 • vaak ruzie met broertjes/zusjes hebben
 • moeite hebben met de scheiding van hun ouders
 • zindelijkheidsproblemen hebben
 • gepest worden of zelf pesten
 • angsten hebben
 • nare gedachten hebben
 • onhandig gedrag vertonen
 • vaak buikpijn hebben
 • hulp nodig hebben bij rouw- of traumaverwerking
 • slaapproblemen hebben
 • eetproblemen hebben
 • hooggevoelig zijn
 • hoogstimulatief zijn (hooggevoelig met een sterke wil)

….of iets anders waar je last van hebt.


Als ouder ben je van harte welkom als je:

 • vragen hebt rondom het ouderschap
 • meer inzicht wil in je eigen opvoedstijl
 • handvatten zoekt in de begeleiding van je kind
 • vragen hebt over de ontwikkeling van kinderen
 • vastloopt in de communicatie binnen het gezin
 • geconfronteerd wordt met eigen thema’s in de opvoeding van je kind
 • een scheidingsprocedure bent gestart en je kinderen wilt ontzien
 • gescheiden bent en een nieuwe weg in de opvoeding wilt vinden
 • vragen hebt over een samengesteld gezin
 • begeleiding zoekt in de opvoeding van een kind met speciale behoeften

…of andere vragen die je als ouder hebt.

Werkwijze


Kindertherapie IJburg biedt Integratieve kindertherapie voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Samen met het kind ontdekken we in de sessies zijn/haar kwaliteiten en hulpbronnen. Hierdoor kan het kind zelf weer de baas worden over zijn/haar probleem.
Elk kind is anders, onze behandeling passen we helemaal aan op wat er voor dat kind nodig is. Dat doen we via spel, kletsen of juist zonder woorden te gebruiken.
Door middel van rollenspellen, speelgoedknuffels, psycho-educatie en op nog veel meer manieren. Daarbij gebruiken we kennis, inzichten en interventies uit verschillende psychotherapeutische modellen.

Het traject Voordat wij het kind zien, spreken we eerst beide ouders in een intakegesprek. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangen ouders per mail een vragenlijst. Tevens ontvangen ze een overeenkomst met de voorwaarden van de therapie. Om te kunnen starten met de therapie hebben we van beide (gezaghebbende) ouders een handtekening nodig. Na het intakegesprek komt het kind voor individuele sessies ongeveer 5 keer bij ons in de praktijk. Na deze kind-sessies nodigen we de ouders uit voor een tussentijdse evaluatie en bespreken we het (eventuele) vervolgtraject. Naast het kind worden de ouders betrokken bij de therapie en indien nodig ook school of andere betrokkenen. Ouders kunnen zonder een verwijzing van de huisarts bij ons terecht. We hanteren geen wachtlijst.

Wie zijn wijSabine Treffers

Jarenlang ben ik werkzaam geweest bij Prinsenstichting in Purmerend waar ik o.a. als dramatherapeut voor het orthopedisch dagcentrum werkte. Naast mijn werkzaamheden daar heb ik de 4-jarige studie Integratieve Kindertherapie gevolgd aan de Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. Vijf jaar geleden ben ik met veel enthousiasme mijn eigen praktijk voor kindertherapie gestart. Samen met mijn man en twee dochters woon ik in Amsterdam.


Hella Binnendijk

Na het behalen van mijn bachelor Pedagogiek in Groningen, heb ik mijn master Orthopedagogiek in Utrecht afgerond. Daarna heb ik de 4-jarige studie tot Integratief Kindertherapeute in Amsterdam aan de Academie voor Psychotherapie afgerond. Sinds 2015 voer ik met veel plezier mijn eigen praktijk. Ik woon in Amsterdam samen met mijn man en twee dochters.

Tarieven en vergoeding


Intakegesprek (60 minuten): €99,50,-
Kindsessie (50 minuten): €99,50,-
Oudergesprekken (60 minuten): €99,50,-
Observatie school: €120,-
Uitgewerkt (gespreks-) verslag: €105,-
Telefonisch consult (30 minuten): €45,-
Telefoongesprek school (15 minuten): €20,-
Sessie broertje/zusje of ouder/kind: €99,50,-

In bovenstaande tarieven zit het volgende inbegrepen: telefoongesprekken tot 10 min. met ouders en/of scholen, het voorbereiden van de sessie, dossier bijwerken, mails beantwoorden ed. Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, graag telefonisch of per mail.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Kindertherapiesessies worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket. Integratieve Kindertherapie valt onder de noemer ‘complementair aanvullende zorg’. Deze link laat een overzicht zien van de zorgverzekeraars die de sessies vergoeden: Vergoedingen NFG (de-nfg.nl). Ons advies is om bij je eigen zorgverzekeraar navraag te doen over een eventuele vergoeding. Let op: sinds 1 januari 2022 is het Zilveren Kruis gestopt met het vergoeden van onze zorg. Verder zijn wij ingeschreven bij het beroepsregister RBCZ (www.rbcz.nu). De wettelijke verplichtingen vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn geregeld via de NFG.


Klachtenregeling

Als kindertherapeut werken wij in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van het Kind (www.kinderrechten.nl). Omdat wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), zijn wij gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en Meldcode van de kindertherapeut zoals opgesteld door deze beroepsvereniging.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan horen wij dat natuurlijk het liefst graag van u zelf. Wij hopen dit in een gesprek met u te kunnen oplossen. Komen we er niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Via deze link: "niet tevreden over je hulpverlener" vindt u een schema waarin precies staat wat u kunt doen indien u een klacht wilt indienen.

Wij vallen onder het tuchtrecht van onze beroepsvereniging, de NFG. Tevens zijn wij ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.rbcz.nu).


Sabine Treffers:
NFG lidnummer 8946
RBCZ licentienummer 190199R
KvK nr 70112053

Hella Binnendijk:
NFG lidnummer 8822
RBCZ licentienummer 180586R
KvK nr 66495059

Contactgegevens
Kiekstraat 20
1087 JD  Amsterdam (IJburg)